Currículum

DADES PERSONALS

Nom i Cognoms: Alexandra Anguera Campillo

Lloc i data de naixement: Barcelona, 29 de gener de 1990

Adreça electrònica: aangueracampillo@gmail.com

FORMACIÓ ACADÈMICA

2011-2014

 • Cursant últim curs de Psicopedagogia a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
 • Cursant classes d’Anglès per l’obtenció del First Certificate.

2011-2012

 •  Curs de Primers Auxilis a la Fundació Pere Tarrés.

2008-2011

 • Diplomada en Magisteri d’Educació Infantil. Facultat de                                 Psicologia i Ciències de l’Educació i de l’Esport.                                           Blanquerna. Universitat Ramon Llull.
 • Certificat de Capacitació en Llengua Catalana

2009-2010

 • Curs de Monitora en el lleure infantil i juvenil. Formació a                           l’Escola Empordà.

2008

 • Selectivitat a la Universitat d’Econòmiques de                                                Barcelona.

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

2012-2013   Tutora a l’aula dels Lactants a l’Escola Bressol Municipal                              Cordelles de Cerdanyola del Vallès.

2012-2013    Suport Educatiu a l’Escola Bressol Carabassa de Barcelona.

2011-2013    Classes particulars de reforç educatiu a nens que cursen                            l’Educació Primària.

2011-2012    Substitucions a les Escoles Bressol Municipals de                                        Barcelona

2010-2011    Monitora de casald’estiu a l’empresa Anncon lleure i oci de                          Santa Cristina d’Aro.

2010-2011    Pràactiques de Mestra d’Educació Infantil amb nens de P-5 a                      l’escola Santa Teresa de Lisieux.

2010-2011    Classes particulars a un nen de 1r de Primària durant tot el                           curs escolar.

2009-2010     Pràctiques de mestra d’Educació Infantil d’1-2 anys a l’EBM                         El Xalet de la Paperera.

2009-2010     Classes particulars a una nena de 4rt de Primària durant                             tot el curs escolar.

2009-2010      Cangur a dos nens de 2 i 6 anys durant tot l’estiu.

2008-2009      Monitora de tenis al club de Tenis Santa Cristina d’Aro                                   durant tot l’estiu.

IDIOMES

 • Català: nivell natiu. Titulació “Nivell C”.
 • Castellà: nivell natiu. Titulació de batxillerat.
 • Anglès: nivell upper intermidiate.

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

 • Classes de Guitarra, cant i solfeig l’escola Antàrtida
 • Membre de la coral Blanquerna.
 • Classes de ball

INFORMÀTICA

 • Coneixements de l’entorn Windows i altres programes: Word, Excel, Access, PowerPoint, Paint, Windows Movie Maker, Cmap Tools i Audacity.
 • Programes educatius: Jclic i WebQuest.
 • Coneixement de portals educatius: Edu365, Educalia, Xtec, etc.
 • Usuari habitual d’Internet, correu electrònic i recerca d’informació.